Inschrijven

Aanmeldings- en inschrijvingsprocedure

Om in te schrijven in het buitengewoon onderwijs beschikt de leerling over een verslag, opgemaakt door het CLB. Leerlingen met een verslag type basisaanbod of type 7 kunnen terecht in onze school.

Wenst u uw zoon/dochter bij ons in te schrijven?

  • Aanmeldingsdatum: U neemt contact met onze school om een afspraak te maken om langs te komen om onze school en werking te leren kennen. Uw zoon/dochter komt bijgevolg reeds op de wachtlijst terecht.
  • Kennismakingsbezoek: Het moment waarop men langskomt om de school te bezoeken en ook de keuze kan maken om al dan niet over te gaan tot inschrijving. Kiest men ervoor om nog niet tot inschrijving over te gaan, dan verliest men ook hun voorrangsplaats.
  • Inschrijvingsdatum: Het moment waarop de effectieve inschrijvingsdocumenten in orde worden gebracht en er ook bevestiging is van het CLB dat er effectief een verslag M-decreet zal komen/is vóór startdatum.

Voorrangsregeling

Voor aanmelden en inschrijven bestaan er voorrangsregels. Volgende groepen krijgen voorrang tot inschrijving in de periode van 1 februari tot 1 maart voor het volgende schooljaar:

  • broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school. Ook stiefbroers en -zussen of halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen vallen hieronder.
  • kinderen van personeel van de school.

Vanaf 1 maart kan er voor het volgend schooljaar effectief ingeschreven worden.

Kennismakingsbezoeken gaan door tijdens onze opendeurmomenten

We organiseren dit schooljaar ook nog enkele opendeurmomenten om langs te komen om onze school, leerkrachten, paramedisch personeel, ... te leren kennen.

Deze opendeurmomenten gaan door op:

  • Zaterdag 18 maart 2023 tussen 9u en 12u
  • Vrijdag 12 mei 2023 tussen 15u en 18u

We raden aan om een afspraak te maken op één van deze opendeurmomenten zodat we jullie aan de ingang van onze school kunnen opwachten om verder een rondleiding te geven en jullie vragen te beantwoorden.

Voor meer info kan je ons altijd persoonlijk contacteren, of je laat jouw gegevens achter op het volgende formulier.
Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.