Proeven en rapporten

Onze leerlingen krijgen:

  • twee 'grote rapporten': in januari en in juni worden de leerlingen geëvalueerd. Tijdens een oudercontact worden hun resultaten besproken. 
  • twee tussentijdse rapporten: net voor de herfst- en paasvakantie geven we de leerlingen een tussentijds overzicht van activiteiten en leervorderingen mee. 

Om misverstanden te voorkomen, werken we niet met een weergave van punten. Alle leerkrachten evalueren met behulp van gekleurde blokjes. Eén groen blokje staat voor 'pas begonnen met de leerstof'. Bij twee groene blokjes oefenen we de leerstof nog verder in. Bij drie blokjes is de leerstof gekend.