Schoolvisie

Maatwerk

In De Zon staat het kind centraal. Naast leren is er ook ruimte voor spel, ontdekking en creativiteit. Elk kind krijgt de kans om op eigen tempo te evolueren, met de specifieke ondersteuning die het verdient en nodig heeft. Kleinere klasgroepen zorgen ervoor dat de vooruitgang van elk kind goed bewaakt wordt. Waar nodig is er begeleiding van onze paramedici en/of vlinders.

Maximale groei

Onze school wil meewerken aan de zelfstandigheid van onze jongeren. We trachten dan ook de leerstof te koppelen aan het leven van elke dag. Van tijd tot tijd nemen we ook een kijk buiten de schoolmuren om de wereld te verkennen. 

Trots op talenten

Het team van De Zon zet de talenten van je kind graag in de kijker. Trots en bevestiging brengt zelfvertrouwen mee, wat zorgt voor plezier op school en moed om te leren. We gaan uit van het positieve in elk kind, van wat onze leerlingen al kennen en kunnen. Zo verhogen we het (zelf)vertrouwen en welbevinden van onze kinderen. 

Sociaal (v)aardig

Ons team schenkt heel wat aandacht aan sociale vaardigheden. Respect voor jezelf, elkaar en de omgeving dragen we hoog in het vaandel. We staan dagelijks met een positief, enthousiast team klaar om het beste uit de kinderen te halen.
Ouders zijn onze belangrijkste partners. We maken vanzelfsprekend tijd voor jou en betrekken je graag bij onze werking.