Kinesitherapeutische ondersteuning

Type basisaanbod

 • Individuele therapie en groepsgerichte ondersteuning (co-teach)
 • Oefenen van handvaardigheid en fijne motoriek
 • Schrijfmotoriek, schrijfhouding, schrijfondersteuning
 • Gerichte motorische oefeningen (evenwicht, coördinatie, oefeningen ter voorbereiding voor het schrijven)
 • Ontspanningsoefeningen
 • Psychomotoriek
 • Zwembegeleiding

Type 7

 • Individuele therapie en groepsgerichte ondersteuning (co-teach)
 • Oefenen van handvaardigheid en fijne motoriek
 • Schrijfmotoriek, schrijfhouding, schrijfondersteuning met visueel-ruimtelijke ondersteuning en verwoording bij aanbreng van de letters
 • Gerichte motorische oefeningen (evenwicht, coördinatie, balvaardigheid, durf, oefeningen ter voorbereiding voor het schrijven)
 • Ontspanningsoefeningen
 • Tonusregulatie KOB Hendrickx
 • Senso-motorische oefeningen
 • Psycho-fysieke weerbaarheid
 • Psychomotoriek gericht op het visuele en auditieve
 • Zwembegeleiding

Specifieke methodes

 • Sherborne (bewustwording van het eigen lichaam, bewustwording van de ruimte, bewustwording van de anderen)
 • Kinderyoga (de oefeningen richten zich op de ademhaling, lichaamshouding, visualisatie-oefeningen, ontspanning)
 • Schrijven zonder pen (groot-motorische en klein-motorische bewegingsoefeningen ter voorbereiding van het schrijven)
 • Schrijfstart (schrijfhouding)
 • Schrijfdans (schrijfbewegen op muziek)
 • Schrijfmethode Karakter
 • KOB Hendrickx (kritische ontwikkelingsbegeleiding voor tonusregulatie)
 • Rots en water (psycho-fysieke weerbaarheid)
 • Danstherapie
 • Circo-motoriek (fijn-motorisch, coördinatie)
 • Leren door bewegen (motorische oefeningen)
 • Senso-motorische integratie (tastgevoel, evenwichtsgevoel, houdingsgevoel, bewegingsgevoel)
 • Bal-A-Vis-X (meer evenwicht kunnen brengen in coördinatie, gehoor en zicht via ritmische oefeningen met zandzakjes en balletjes)
 • DCD-begeleiding
 • De nieuwe leerlijn zwemmen (motorische oefeningen en vaardigheden in het zwembad)