Logopedische ondersteuning

Individuele therapie en groepsgerichte ondersteuning (co-teach)

Taal

Ondersteuning bij het begrijpen van taal:

 • moeite met het begrijpen van opdrachten 
 • moeite met het correct beantwoorden van vragen 

Ondersteuning bij het spreken van de taal:

 • moeite met het maken van goede zinnen  
 • beperkte woordenschatwoorden
 • moeite met het juist vervoegen van een werkwoord
 • moeite met het oproepen van het goede woord = woordvindingsproblemen
 • moeite met het vertellen van een samenhangend verhaal

Articulatie

Ondersteuning bij het uitspreken van bepaalde klanken.

Rekenstoornis/dyscalculie

 • Werken met Rekentrappers, getalkaarten, Cirkelrekenen,...
 • Multi-sensorieel handelen (zien, horen,doen)
 • Werken met concreet en eenvoudig materiaal (geld, lintmeter, getalkaarten...)
 • Opleiding rekencoach (Eureka Leuven)                      

Leesstoornis/dyslexie

 • Multi-sensoriele aanpak (zien, horen, doen) van auditieve training, lezen en spelling
 • Compenseren op leerlingniveau: het aanleren en toepassen van een andere vaardigheid of aanwenden van een vaardigheid, gebruik maken van de sterktes van het kind (bv: gebruik van voorleessoftware ClaroRead)
 • Opleiding dyslexiecoach (Eureka Leuven)

Schrijfstoornis/dysorthografie

 • Multi-sensoriele aanpak (zien, horen, doen) van auditieve training, lezen en spelling
 • Compenseren op leerlingniveau: het aanleren en toepassen van een andere vaardigheid of aanwenden van een vaardigheid, gebruik maken van de sterktes van het kind (bv: aanleren van typen via Typ10-methode)
 • Opleiding dyslexiecoach (Eureka Leuven)

Specifieke taalprogramma's

 • Suus & Luuk
 • Transparant (oefenprogramma dat op gestructureerde wijze alle grammaticale structuren aanleert binnen de taalontwikkeling)
 • ToP (ondersteunen en stimuleren van de spraak-taalontwikkeling)
 • TenT (een programma voor kinderen met een grammaticale en een lexicale achterstand)
 • FIT (een interactief taalprogramma voor de zinsbouw)
 • Color Cards (fotokaarten)
 • RONDOM (visuele en gestructureerde taalmethode)
 • Pictolezen (visuele taalmethode)
 • ...